Antidot media database

U sklopu misije projekta New Independent Multimedia Network and Campus, a sa sa ciljem da se svim novinarima, posebno budućim mladim novinarima istraživačima, po prvi put obezbedi arhiva koja je programirana prema jasnim kriterijumima i nivoima pretraživanja, a koja je besplatna i otvorena za korišćenje. Portal ANTIDOT uključuje i medijsku databazu u obliku open media collectors baze podataka. 

Postojeće medijske arhive zahtevaju stručnost i iskustvo u pretraživanju, dostupne su uglavnom redakcijama, firmama i većim organizacijama koje pristup ostvaruju nakon plaćene članarine.

Antidot medijska databaza namenjena je novinarima, istraživačima, studentima novinarstva i svim zainteresovanim pojedincima kojima su potrebni izvori i dokumentacija tokom sprovođenja istraživanja određene teme. Poput e-biblioteka svetskih univerziteta, ali sa razlikom široke dostupnosti svim članovima, antidot.media biće sredstvo podrške u sastavljanju empirijske građe za tekstove i analize, ali i način razmene dokumentacije, fotografija, naslovnih strana, članaka i istraživanja, gde će uredništvo portala kontinuirano dopunjavati databazu novom dokumentacijom koju mogu slati i sami članovi.

Tekstovi objavljeni na sajtu antidot.media biće prevođeni na nekoliko evropskih jezika i samim tim dostupni redakcijama i novinarima na globalnom nivou, što predstavlja neiscrpan izvor razmene informacija, umrežavanja novinara na evropskom i globalnom nivou, ali i znatno šire čitanosti tekstova objavljenih na portalu.

• Ciljevi inicijative za osnivanje Nove nezavisne multimedijalne mreže i kampusa – antidot.media jesu ispomoć i podrška započetih medijskih reformi, ali i ubrzanje približavanja regiona Evropskoj uniji, zbog otežanog dosezanja integrativne funkcije medija u regionu i njihove kontinuirane zloupotrebe

• Internet portal antidot.media, kao multimedijalna platforma, nastao je kao potreba implementiranja celokupne medijske dokumentacije, novinskih članaka i dokumentacione arhive u organizovanu i struktuiranu bazu podataka sa ciljem povezivanja novinara u regionu, besplatnim korišćenjem baze podataka, kao i razmene iskustava u oslobađanju od pritisaka i uticaja vlasti, političkih faktora, finansijskog kapitala, lobi grupa i pojedinaca, kao i publikovanje autorskih tekstova „bez cenzure“ i profesionalna specijalizacija.

• Interaktivna multimedijalna platforma - antidot.media zamišljena je kao besplatan koristan instrument prilikom rešavanja brojnih problema na koje novinari i istraživači nailaze tokom prikupljanja dokumentacije za potrebe istraživačkog rada ili pri izradi novinskih tekstova. Pristup arhiviranim štampanim novinskim izdanjima dostupan je u bibliotekama, ili plaćenim pristupom elektronskoj medijskoj dokumentaciji putem (press i video clipping) monitoringa medija, ali osnovni problem je taj što nisu sistematično povezani u grupisane celine na određene teme, te je za takvu vrstu istraživanja potrebno ogromno predznanje i sposobnost analitičnog, logičkog povezivanja i ukrštanja dokumentacije kako novinske, tako i one koja nije dostupna na uvid široj javnosti.

• Baza podataka antidot.media obuhvata preko 100.000 strana medijske dokumentacije, novinskih članaka i dokumentacione arhive i namenjena je, kako novinarima i PR službama, tako i sveopštoj javnosti. Ona je koncipirana na tzv. OPEN MEDIA COLLECTORS platformi, koja podrazumeva svrsishodno i organizovano prikupljanje i dodavanje nove dokumentacije u elektronskoj formi, kao i publikovanje autorskih tekstova „bez cenzure“.

ANTIDOT MEDIA DATABASE pretraga sistematizovana je prema sledećim osnovnim kriterijumima, i biće 24h otvorena za dopunjavanje vašom dokumentacijom koja može koristiti svim članovima mreže na regionalnom i globalnom nivou:

  • PUBLIKACIJE, KNJIGE, STUDIJE, ISTRAŽIVAČKI RADOVI, AUTORSKI TEKSTOVI
  • NOVINSKI TEKSTOVI, MEDIJSKA ARHIVA (press clipping)
  • DOKUMENTACIJA (dosijei, svedočenja, službene beleške, sudski procesi, transkripti)
  • INTERAKTIVNI MULTIMEDIJALNI SADRŽAJI (audio zapisi, video arhiva, foto arhiva, organizacione sheme, power point prezentacije)