Dosije

Odeljak DOSIJE u okviru Antidot medijske platforme omogućiće novinarima, istraživačima i svim zainteresovanim pojedincima uvid u podatke o akterima i subjektima koji su bili od značaja za nacionalno, regionalno i međunarodno važne događaje i slučajeve koji su krojili istoriju, ili predstavljali prekretnice u toku društveno-političkih procesa na Zapadnom Balkanu u poslednjih 25 godina. Trenutni sadržaj odeljka DOSIJE sadrži građu koju su članovi mreže načinili od postojećih podataka iz svojih izvora, ali će taj sadržaj, nakon provere verodostojnosti, biti otvoren za dopunu svim članovima mreže.

Analize i komentari

Sektor ANALIZE u okviru Antidot portala predstavlja arhivu stručnih tekstova koji se bave temama od regionalnog značaja koje su definisale, određivale i kreirale društveno-politički kontekst skorije istorije Zapadnog Balkana. S obzirom na činjenicu da medijsku kulturu Zapadnog Balkana ne karakterišu magazini i žurnali koji se detaljno bave zasebnim pitanjima na analitički način, verujemo da je ovakav tip arhiva od višestrukog značaja za svakodnevni rad i istraživanje, ali i kao putokaz i verodostojan izvor informacija i činjenica.

Dokumenta

Sektor dokumenata u okviru Antidot medijske mreže predstavlja bazu podataka u obliku open media collectors baze podataka. Baza podataka portala obuhvata medijsku dokumentaciju, novinske članke i dokumentacione arhive i namenjena je kako novinarima i PR službama, tako i sveopštoj javnosti kao besplatan izvor podataka čija se dokumentacija može slobodno koristiti tokom istraživanja i izrade analiza.

Publikacije

Ideja segmenta publikacija usmerena je na jednu od aktivnosti regionalne medijske mreže i kampusa koja se ogleda u izdavaštvu i publikaciji novinarskih, stručnih i studentskih radova, kao i rezultata projekata i istraživanja. Upravo je ovaj sektor namenjen podsticaju akademskog i profesionalnog doprinosa stručnoj literaturi iz svih oblasti društveno-političkog života Zapadnog Balkana. Teme koje će biti zastupljene u okviru izdavaštva regionalne medijske mreže i kampusa biće usmerene na sve reformske procese u oblastima politike, novinarstva, ekonomije, životne sredine, sektora bezbednosti ali i kulture, umetnosti, filma itd.