Media Kampus

Media Kampus

Prvi, na području Zapadnog Balkana, ANTIDOT je 2015. godine osmislio jedinstveni specijalistički program, u oblasti novinarstva, pod nazivom Media kampus. Najbolji studenti završnih godina studija novinarstva, poslediplomci, kao i mladi profesionalci, iz regiona, dobili su priliku da ovladaju novim medijskim praksama, digitalnim i mrežnim novinarskim veštinama, kao i najsavremenijim tehnikama uređivanja i rukovođenja u medijima.

Zašto je ANTIDOT  želeo da pokrene ovaj specijalistički program? Postoji nekoliko razloga. Prvo, posle pažljive, analize ANTIDOT je došao do zaključka da studenti i mladi novinari, u čitavom regionu, nemaju dovoljno prilika da konkretno primene stečena znanja, a da, istovremeno, kroz neposrednu praksu, steknu nova. Drugo, ovaj nedostatak prilika za mlade profesionalce u novinarstvu i medijima, proističe iz toga što specijalističkih programa, ove vrste, ili nema, ili su veoma skupi. Treće, očigledna težnja mladih, obrazovanih ljudi, u regionu, da se uklone višestruke barijere u međusobnim komunikacijama, i na profesionalnom i na institucionalnom nivou, ne nailazi na dovoljan odjek u medijskom i političkom okruženju. Četvrto, ne postoje dovoljno kvalitetni specijalistički programi, koji mlade, pogotovo one koji već poseduju nekoliko godina iskustva, mogu da osposobe i za najodgovornije uredničke i upravljačke funkcije u novinarstvu i medijima. Kao odgovor na ovakvo stanje ANTIDOT je 2015. godine osmislio i konceptualno uobličio regionalni specijalistički program u oblasti novinarstva i medija.

Media kampus je program teorije i prakse koji uklanja granice između novine, časopisa, fotožurnalizma, multimedije i radio-difuzije i osposobljava studente da stvore priče namenjene različitim medijskim platformama, i da to urade jasno, koncizno i ubedljivo. To je program koji studente uči da, na najkvalitetniji način, ovladaju procesom koji sačinjava multimedijalno novinarsko delo: od osmišljavanja teme, preko prikupljanja podataka, analize i naracije, do vizualizacije, objavljivanja i korisničke povratne sprege kroz praktični rad, i upotrebu širokog spektra digitalnih alata, studenti ostvaruju konkretne projekte. Oni rade u multidisciplarnim grupama, uče gde da nađu podatke, kako da ih pojasne i prečiste a, zatim, da ih pripreme za kvalitetno, multimedijsko, javno prikazivanje i plasman.

Media kampus je osmišljen kao letnji program koji bi se odvijao sukcesivno, kroz predavanja i radionice, u tri regionalna centra, stalno povezana 'onlajn' komunikacijom. Ovaj specijalistički program će uključivati istaknute predavače, iz regiona i Evrope, kao i vrhunske profesionalce iz oblasti medija i novinarstva. Ceo program, što znači i njegov specijalistički i organizacioni deo, kroz fundraising zamišljen je kao besplatan za sve studente koji budu prošli proces selekcije i kvalifikacije.

S obzirom na medijsku kampanju koja je započeta protiv našeg portala 2015. godine, iz razloga što tzv. mediji u Srbiji pod uticajima raznih centara moći nisu mogli da prihvate našu suštinsku nameru da sferu novinarstva menjamo kroz rad sa mladima i mimo dnevno-političkih previranja, u startu je naš mali tim mladih novinara koji su stupili u kontakt sa renomiranim profesorima i predavačima širom planete, bio blokiran. Sredstva za medija kampus nismo uspeli da skupimo te je tako uništena ideja da kampus bude besplatan za mlade novinare. 

Međutim, naš tim nije odustao. Tokom 2016. i 2017. godine uspostavljali smo kontakte i širili mrežu stručnjaka i saradnika iz oblasti novinarstva i javnih komunikacija sa evropskih i američkih univerziteta. Program bi trebalo da bude pokrenut školske 2017/18 godine, ili najkasnije 2018/19. Na našem sajtu biće objavljeni Konkurs i uslovi za prijavu kandidata. 

Specijalistički program sastoji se od tri modula: 1) Savremene tehnike pisanja i izveštavanja, 2) Digitalna revolucija u novinarstvu i medijima, 3) Uređivanje, rukovođenje i preduzetništvo u klasičnim i digitalnim masovnim medijima. Svaki modul sastoji se od pet odgovarajućih kurseva, odnosno, medijskih radionica.

Media kampus trebalo je da se organizuje se u saradnji sa osnivačima 'Internacionalne akademije za radiodifuziju', iz Montrea i Dablina (International Academy of Broadcasting/I.A.B). Godine 1993. kada je osnovana I.A.B. je bila prva i jedina akademska, poslediplomska ustanova u svetu posvećena isključivo izučavanju radija i televizije.