Posle 50 dana izostanka obećanih odgovora Vuka Jeremića na pitanja o zloupotrebama u vreme dok je obavljao funkciju ministra spoljnih poslova Srbije, opunomoćena zastupnica Medijske mreže Antidot, advokatica Marija Stanković, podnela je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Vuka Jeremića i dvojice direktora “Energoprojekta” zbog krivičnog dela Zloupotreba položaja odgovornog lica.

Tokom obimnog osmomesečnog istraživanja o rasipničkom ponašanju i brojnim malverzacijama koje su se događale u vreme kada je Ministarstvom spoljnih poslova rukovodio Vuk Jeremić, istraživački tim Medijske mreže Antidot došao je u posed kopije ugovora koji su 30. maja 2012. godine potpisali Vuk Jeremić, Vladimir Milovanović direktor “Energoprojekt Holdinga” i Dejan Jovićević, direktor “Energoprojekt Visokogradnje”, kojim je država Srbija oštećena za 571.305 evra (ЕUR) i 5.872.990 američkih dolara (USD). Pored spornog ugovora istraživački tim Antidota došao je u posed kopija nekoliko dopisa MSP-a Vladi Srbije iz kojih se jasno vidi da je nizom propusta prilikom procene imovine vrednosti Republike Srbije, koja je ugovorom preneta kompaniji “Energoprojekt”, državi Srbiji naneta višemilionska šteta.

Tako je, prema Izveštaju iz 2013. godine koji je sačinila Grupa za internu reviziju MSP-a, protivno zakonskim propisima, kao osnov za procenu vrednosti zemljišta ambasade u Abudži i zemljišta i zgrade Ambasade u Kampali (Uganda) uzeta njihova prinudna, umesto tržišne vrednosti čime je njihova realna vrednost umanjena za 90.000 evra i 580.000 dolara. Sličan propust na štetu države učinjen je i prilikom procene vrednosti dve zemljišne parcele i zgrada ambasade i rezidencije u Limi (Peru) kada je ovlašćenoj proceniteljskoj kući dat nalog da utvrdi samo vrednost zemljišta bez objekata, da bi kasnije u ugovoru tako procenjena vrednost bila prikazana kao vrednost zemljišta zajedno sa objektima.

Naknadnom procenom vrednosti zemljišta i objekata u Limi, koje je MSP naručilo tokom 2015. godine, ustanovljeno je da je realna vrednost tih poseda bila 2,5 puta viša od one prikazane u spornom ugovoru čime je država oštećena za 5,9 miliona dolara.

Da podsetimo, izbegavajući da pruži odgovore na pitanja Medijske mreže Antidot, tokom protekle izborne kampanje Vuk Jeremić je u više navrata, obiman i brojnim dokazima potkrepljen, dosije Antidota nazivao pamfletom i klevetama na svoj račun koje su navodno bile inspirisane njegovom kandidaturom za predsednika Srbije. Danas, kada je postalo jasno da Jeremić nije predstavljao kandidata protiv koga bi bilo ko imao političkih motiva za vođenje klevetničke kampanje, Medijska mreža Antidot predala je Višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu i dokaze do kojih je tokom istraživanja došla kako bi slučaj zloupotreba i višemilionske štete nanete državi Srbiji dobilo pravni epilog.

Prilikom predaje krivične prijave protiv Jeremića i dvojice direktora “Energoprojekta”, koordinator istraživačkog tima Antidota Marko Matić posebno je ukazao da zahtev za pokretanjem tužilačke istrage zbog zloupotrebe javnih resursa i dobara nije političke, već isključivo pravne prirode koji se tiče funkcionisanja pravne države i vladavine prava. Matić je naglasio da je, s obzirom na to da novinari i mediji ne poseduju mehanizme kojima bi bilo koga mogli primorati da pruži odgovore javnosti, na Tužilaštvu sada zadatak da pribavi odgovor na pitanje da li je Vuk Jeremić odgovoran zbog zloupotrebe javne funkcije i štete koju je naneo državi ili je, pak, u Srbiji danas još uvek moguće da niko ne odgovara za višemilionske štete nanete državi i njenim građanima.

Antidot tim