Podsećamo sve zainteresovane da je Medijska mreža Antidot otvorena platforma, na kojoj uredništvo redovno objavljuje novinarske tekstove i analize, pod uslovom da zadovoljavaju osnovne kriterijume analitičkog novinarstva.

Svoje tekstove, analize i dokumenta možete slati na: [email protected]

Ukoliko ste zainteresovani za stalnu saradnju, na istu e mail adresu pošaljite i svoj CV. 
 

Antidot ima za cilj da novinarima sa svih prostora Zapadnog Balkana ponudi novu platformu u okviru koje će oni imati priliku da:

- Svoja dosadašnja znanja i veštine unapređuju i usavršavaju, kroz saradnju sa priznatim novinarima i medijskim stručnjacima iz najpoznatijih regionalnih i globalnih medijskih kuća.

- Tehnike i veštine koje će usvojiti tokom svog povremenog angažmana na projektima primene u okviru redovnog rada u svojim redakcijama, ali i u okviru news portala koji će biti deo aktivnosti naše mreže.

- Zajednički formiraju platofrmu koja će im dati mogućnost da, nakon usvojenih znanja i tehnika, objave svoj rad u štampanom, video ili audio obliku i iskoriste medijski prostor koji će ova platforma zasigurno imati kao regionalna medijska inicijativa.

- Uspostave profesionalnu mrežu i databazu kontakata, tema, sagovornika i izvora koji će im biti neophodni u daljem profesionalnom i ličnom razvoju.

- Steknu jasniju sliku o regionu Zapadnog Balkana danas, umreženosti i povezanosti zahteva, reformskih procesa, izazova i prilika koje podrazumeva proces integracija.