Posle pune dve godine upornog odbijanja da odgovori na pitanja o razlozima zbog kojih je njemu lično i njegovoj organizaciji CIRSD, iz inostranih izvora uplaćeno više od 7,5 miliona dolara, tokom gostovanja na njemu omiljenoj Televiziji N1, Vuk Jeremić je izneo informaciju da trentuno živi od novca koji prihoduje od “članstva u bordu drugog najvećeg investicionog fonda u svetu Partners Group”.

Posle višegodišnjeg skrivanja izvora prihoda, za koje se u međuvremenu, nakon presude njegovom glavnom finansijeru Patriku Hou, ispostavilo da potiču iz kriminalnih izvora, Medijska mreža Antidot smatra da lider Narodne stranke mora da domaćoj i međunarodnoj javnosti odgovori na sledeća pitanja: od kada je i na kojoj tačno poziciji zaposlen u “bordu” investicionog fonda “Partners Group”; na osnovu kojih referenci i stručnih kvalifikacija je dobio to radno mesto; koje tačno poslove obavlja za taj investicioni fond i koliko iznosi nadoknada koju prima po osnovu članstva, kao i porez za koji tvrdi da plaća u Srbiji na ta primanja?

Bez obzira na to da li Vuk Jeremić u ovom trenutku podleže zakonskoj obavezi u pogledu prijavljivanja visine prihoda koje ostvaruje, kao političar koji pretenduje da obavlja najviše državne funkcije, Jeremić ima političku i morlanu obavezu da građane Srbije i svoje potencijalne glasače upozna sa svim okolnostima koje bi molge da utiču na njegovo delovanje, u slučaju da se nađe u poziciji da obavlja visoke državne funkcije.

Kako na zvaničnom sajtu investicionog fonda “Partners Group” nema podataka o članstvu Jeremića u najvišim organima te firme, a s obzirom na to da je krajnje sumnjiva odluka jednog velikog međunarodnog investicionog fonda da, bez ikakvog relevantnog radnog iskustva u oblasti ekonomije, zaposli kontroverznog lidera političke partije i pritom aktivnog učesnika međunarodnih kriminalno-korupcionaških afera, uredništvo medijske mreže Antidot uputilo je molbu menadžmentu investicionog fonda “Partners Group” sa pitanjima koja se tiču Jeremićevog angažmana.

Antidot istovremeno poziva nadležne državne organe Republike Srbije da detaljno ispitaju sve sumnjive detalje vezane za finsniranje Vuka Jeremića i njegovovih organizacija, kako one koji se odnose na finansijska sredstva koja je dobijao od osuđenog Patrika Hoa i kompanije kojom je rukovodio kontroverzni Emilio Lozoja, tako i one detalje koji se odnose na najnovije Jeremićevo “zaposlenje”. Poziv se posebno odnosi na Republičko javno tužilaštvo koje se još uvek nije izjasnilo o krivičnoj prijavi, koju je još u aprilu 2017. godine Medijska mreža Antidot podnela proitv Jeremića zbog štetnog ugovora koji je potpisao sa “Energoprojektom”, a kojim je državu Srbiju oštetio za gotovo 6 miliona dolara.

Redakcija Medijske mreže Zapadnog Balkana - Antidot